Hvedekorn omslag - 2-3 2017 -uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Overtagelse

Undertegnede har pr. 1.1.68 overtaget den af hr. Knud Holst bestyrede blandede litteraturhandel og skal forsøge at videreføre den i samme ånd, idet jeg håber på de æ. leverandørers og kunders tillid og støtte. Vort motto skal være: ”Den forfatter der ikke udfra selve det faktum at han skrive ledes til at tænke: jeg er revolutionen – han skriver i virkeligheden slet ikke” (Maurice Blanchot).

Ærbødigst,

Poul Borum
P.S. Der nyåbnes med dette nummer i opkvikket udstyr og vil for fremtiden blive ikke 6 men 4 numre pr. år, men med samme sidetal pr. årgang som forud.

[fra Hvedekorn 1, 1968]

skrevet den 17/12/17 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 2-3 2017: Ebbe Stub Wittrup. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys