Hvedekorn 4-2015 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Praleliste (og floveliste)

Praleliste over Hvedekornsdebutanter 1952-2013

Poul Borum 1952

Klaus Rifbjerg 1952

Knud Sørensen 1952

Cecil Bødker 1953

Uffe Harder 1953

Inger Christensen 1955

Henrik Stangerup 1958

Erik Stinus 1959

Sven Holm 1960

Knud Holst 1960

Per Kirkeby 1960

Jørgen Leth 1961

Hans-Jørgen Nielsen 1961

Peter Laugesen 1962

Preben Major Sørensen 1964

Arthur Krasilnikoff 1964

Henning Mortensen 1966

Per Aage Brandt 1868

Sten Kaalø 1968

Rolf Gjedsted 1969

Marianne Larsen 1969

Eske K. Mathiesen 1969

Laus Strandby Nielsen 1969

Louis Jensen 1970

Susanne Jorn 1970

Bent Vinn Nielsen 1970

Jens Smærup Sørensen 1970

Merete Torp 1972

Niels Vørsel 1973

Klavs Bondebjerg 1975

Søren Ulrik Thomsen 1977

Jens Christian Grøndahl 1978

Jørgen Chr. Hansen 1978

Henrik S. Holck 1978

Michael Strunge 1978

Bo Green Jensen 1979

Peter Rønnov-Jessen 1979

Klaus Lynggaard 1979

Pia Tafdrup 1980

T.S. Høeg 1981

Thomas Boberg 1982

Thomas Bruun 1982

Juliane Preisler 1982

Morti Vizki 1982

Bo hr. Hansen 1983

Pia Juul 1983

Simon Grotrian 1984

Nicolaj Stochholm 1984

Christian Yde Frostholm 1985

Kenneth Krabat 1985

Jan Thielke 1985

John Bang Jensen 1986

Carsten René Nielsen 1986

Jens Blendstrup 1987

Hans Erik Larsen 1987

Morten Søndergaard 1987

Christian Dorph 1988

Kirsten Hammann 1988

Helle Helle 1988

Janus Kodal 1989

Mads Brenøe 1990

Annemette Kure Andersen 1990

Peter Adolphsen 1991

Kaspar Bonnén 1991

Claus Beck-Nielsen (under pseudonymet Anders Claudius Westh) 1991

Lene Henningsen 1991

Renè Jean Jensen 1991

Simon Pasternak 1991

Tomas Thøfner 1991

Katrine Marie Guldager 1992

Martin Larsen 1992

Palle Sigsgaard 1992

Mette Moestrup 1993

Lone Munksgaard Nielsen 1993

Robert Zola Christensen 1994

Thomas Hvid Kromann 1995

Mikkel Thykier 1995

Jonas Rolsted 1998

Martin Glaz Serup 1998

Mikkel Wallentin 1998

Anders Søgaard 1999

Lone Hørslev 2000

Glenn Christian 2002

Maja Lucas 2002

Martin Snoer Raaschou 2002

Gitte Broeng 2003

Christel Wiinblad 2003

Peter-Clement Woetmann 2003

Kenneth Jensen 2004

Liv Mørk 2004

Rasmus Halling Nielsen 2004

Dy Plambeck 2004

Theis Ørntoft 2004

Maja Lee Langvad 2005

Morten Chemnitz 2006

Rasmus Graff 2007

Daniel Dalgaard 2007

Mads Mygind 2007

Ursula Scavenius 2007

Rolf Sparre Johansson 2008

Sigurd Buch Kristensen 2008

Olga Ravn 2008

Simon Tolsgaard 2008

Cecilie Lind 2008

Pernille Abd-el Dayem 2009

Lea Marie Løppenthin 2009

Eva Tind (Kristensen) 2009

Mette Østgaard Henriksen 2010

Mia Degner 2010

Caroline Albertine Minor 2010

Josefine Graakjær Nielsen 2010

Martin Bastkjær 2011

Ida Holmegaard 2011

Signe Gjessing 2011

Liv Sejrbo Lidegaard 2013

Johan Davidsen 2013

(floveliste over ikke-Hvedekornsdebutanter (x i parentes hvis senere bidragydere (stort X hvis hyppig bidragyder, x i dobbelt parentes hvis kun som oversætter, x mellem skråstreger i parentes hvis kun som billedkunstner)), damn Heretica og Vindrosen og Slagtryk): Per Højholt (x), Jørgen Gustava Brandt, (x), Benny Andersen (x), Robert Coyrdon (x), Jess Ørnsbo (x), Henrik Nordbrandt (x), Johannes L. Madsen (x), Viggo Madsen (X), Kirsten Thorup, Klaus Høeck (x), Dan Turéll (x), Asger Schnack (x), Knud Steffen Nielsen (x), F.P. Jac (X), Camilla Christensen (x), Niels Frank ((x)), Naja Marie Aidt (x), Niels Lyngsø ((x)), Karen Marie Edelfeldt, Jokeren, Thomas Krogsbøl (X), Lars Skinnebach (x), Ursula Andkjær Olsen (x), Rasmus Nikolajsen (x), Marius Nørup-Nielsen (x), Morten Søkilde (/x/), Sternberg (X), Amalie Smith, Christina Hagen, Asta Olivia Nordenhof (x), Yahya Hassan, Caspar Eric (X))

skrevet den 02/06/10 del på: facebook// twitter// email//

4 kommentare til “Praleliste (og floveliste)”

 1. asbjørn skjoldager says:

  GnullE – sTorFElsTEd år 38 I o.
  1:
  på VaGn vÆrET
  IhvErTFald dET cIrka
  Til du Tomböl
  TossET kan
  sön sösTEr
  sådan IGEn
  som
  2:
  pT. på
  posThusET dET
  nETcaFE nok
  når hIlsEn
  mEd mEn
  mödTEs IkkE
  möJn
  3:
  bErlIn kÆrlIG lydEr
  lÆsTE vI
  kEndTE kommEr
  korT IGEn
  JEG JydE
  hJErTET på
  JEG
  4:
  hun huskE
  håbEr mEd
  GurlI Går
  AuGusTEnborrE lIdT
  Fra FrEdaG
  Fyr kÆrlIG
  For
  5:
  dEr drEnGE
  du ovErraskElsE
  blIvE brEvET
  by JEG Har
  IkkE udEn
  ÖsTErGadE IGEn
  år
  6:
  var IkkE vIl
  vÆrET dET
  33 TyskE
  Tomböl år
  sEnT 36
  söndErJyskE IkkE
  sEs
  7:
  mor mEn
  möJn vI
  lanGhårEdE lIGGEr
  lIGE hvad
  kro kEndEr
  kÆrlIG TIl
  korT
  8:
  JEG dET JETTE
  hJEmmEsIdE Tak
  köbEnhavnErEn dEr/hEr
  hIlsEn cIrka
  GodE GlÆdEr
  GurlI på
  GanG
  9:
  FlyTTEdE Fra
  FElsTEd nu
  dIG dIT
  du månEdEr
  TIlbaGE ForbI
  blEv manGE
  bor
  10:
  var vIdsTE
  vÆrET lIdT
  TrIvEs Trods
  3 hIlsEn
  sTadIG sTadIG
  sTor hIlsEn
  Har
  11:
  mIn mor
  maIlEr JEG
  kan kÆrlIG
  kommE Har
  köbEnhavnErEn hEndEs
  hIlsEn på
  hElT
  12:
  GlEd GurlI
  GodT hEJ
  bEFIndEr Fra
  5 JEG
  daTTEr dET
  dIn Fra
  du
  13:
  Er ösT
  ovErraskElsE du
  Valby vIa
  vÆrET dET
  TankEr rapporTErInGEn
  TIssET oG
  2
  14:
  sTadIG ForsTod
  sTorE år
  mIn kan mod
  maIlEn IkkE
  Har köbEnhavnEr
  hEddEr vI
  hElT
  15:
  GIFT GJordE
  God vEnIndE
  FErIE FIk
  Fra hvad
  dET dEr
  dIn TIl
  du
  16:
  ud Er
  om Tak
  smuGkIGGET söndErJydEn
  söndErJydEn JEG
  mIG kIlomETEr
  mIn sIdEn
  mEd
  17:
  Ja JEG
  hJEm sIddEr
  KöbEnhavn hElT
  hIlsEn söskEndE
  dET IkkE dIn
  du har söskEndE
  dEn
  18:
  Er oG
  om ÅbEnrå
  skrIvE skrEv
  skönT kÆrlIG
  Har hEd
  hIlsEn på
  hElT
  19:
  da dET
  du nu
  EFTEr Er
  oG maIlEn
  måskE skIlT
  skJön manGE
  sJovT
  20:
  mErE mIG
  maIl lIdT
  da på dET
  du havdE
  aT ET
  Er hIlsEn
  oG
  21:
  mEnInGsFyldTE mIG
  mEd hIlsEn
  hEJ Har
  hElT JEG
  aT IndsTIllE
  Er IGEn
  oG
  22:
  Tak TIl
  To EnGanG
  mIG mEnInGsFyldT
  mEd GåET
  aT IkkE
  sms Fra
  oG
  23:
  Har hEd
  hElT land
  AsbJörn En
  oG hIlsEn
  alT AmaGEr
  En dET
  oG
  24:
  aldrIG på En
  oG dEr
  alTId på En
  oG dEr
  aldrIG IkkE En
  årIGE dET blEvET
  En

  VErs:
  På 2 ToppE:
  Am F 1. lInIE
  G Am 2. lInIE…
  F Em
  Dm Am
  F Em
  Am Bm
  Am 6½ lInIE

  OmkvÆdE:
  A F G A
  ”JEG TalEr TIl dEn dEr Fors Tår!”:TalT:
  ”JordEn Er koEns as!” – ”Audhumbla YmErs asynJE!”
  F G A
  ”TalEr JEG TIl dEn dEr Fors Tår?”

  3 GanGE:
  D
  SamlEpunkTETs manIpula-
  sJon Er dET vIGTIG-
  sur FEr huEn!

  E:Talt:
  VIl GErnE TalE mEd dIG hvIs du har lysT. JEG Er IkkE alEnE hEr så For aT undGå problEmEr på hJEmmEFronTEn Er dET bEdsT aT JEG rInGEr TIl dIG. Du kan Jo maIlE når du Er hJEmmE hvIs…. KH GurlI. 10/7-38, kl. 21:15.

  FIk du mIn sms I Går Er dErFor du maIlEr aT du IndsTIllEr rapporTErInGEn? DET håbEr JEG IkkE. DET var IhverTFald Ikke mIn mEnInG aT dET skullE ForsTås på dEn mådE. KH SöndErJydEn. 11/7.

 2. asbjørn skjoldager says:

  va ir i til noget neogammelt?

 3. as brónò{É} says:

  Det er jo i vikingemetrik.. fedt!

 4. asbronoe says:

  Det holder!

Kom med en kommentar

Forside Hvedekorn 4 2015: Sophia Kalkau Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys